Šiuolaikinio cirko platforma “Circus push” // Contemporary circus platform Circus Push


Šiuolaikinio cirko platforma „Circus push“ – tai ypatinga pagalbos kūrėjams forma, sukurta tam, kad šiuo metu Lietuvoje kuriami šiuolaikinio cirko darbai galėtų tapti užbaigtais meno kūriniais ir greičiau pasiektų publiką.
Projekte dalyvavo 4 šiuolaikinio cirko projektai:
“Drabužiai ir mes” autoriai “Kanta Company”
“Pasaulis aplink sofą” autorė Marija Baranauskaitė
“R.L.42”autorius Konstantin Kosovec
“Humoro paskaita”autorė Eglė Stasiulytė
Projekto metu dalyviams buvo suteikta būtent jų projektams aktualiausia pagalba: dalyviai dirbo su kūrybos mentoriais, dramaturgais, šviesos dailininkais, kompozitoriais, kostiumų, tinklapių dizaineriais ir technikais.
Dėl rudenį prasidėjusio antro karantino suplanuotus darbų pristatymus teko atšaukti, tačiau labai norėjome, kad susitiktumėte su dalyviais, todėl paruošėme jums šiuos trumpus interviu, kuriuiose dalyviai daugiau papasakos apie savo projektus, planus bei cirko artisto darbo ypatumus visuotinio karantino sąlygomis.

Projekto organizatoriai – Šiuolaikinio cirko asociacija.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Circus Push is a unique platform, created to support Lithuanian contemporary circus artists, help them develop their creative projects into full circus shows and reach their audience.
Participating projects:
Clothes and Usby Kanta Company
The World Around Sofaby Marija Baranauskaitė
R.L.42by Konstantin Kosovec
Lecture of Humor by Eglė Stasiulytė
Specific support was given to the platform participants corresponding to their individual needs: the participants where working with creative mentors, dramaturges, lights designers, composers, costume designers, web designers and technicians.
Unfortunately, we had to cancel the planned project presentations due to the second quarantine that started this autumn in Lithuania. However, we really want for you to meet the participants, so we had prepared for you these short interviews where participants are sharing their plans, progress and their insights on working during the lockdown.

Organized by Contemporary Circus Association.
Funded by Lithuanian Council fol Culture
.

Interviu su dalyviais // The interviews with the participants


Kanta Company – “Drabužiai ir mes” // Clothes and US
Kanta Company” komanda pasakoja apie pokyčius spektaklyje, darbų paskirstymą komandoje ir gastrolių planus.
Kanta Company talking about changes they’ve made to the show, sharing work load in a team and future tour plans.

Marija Baranauskaitė – “Pasaulis aplink sofą” // World Around Sofa
Marija pasakoja apie rezidencijos rezultatus bei projekto aktualumą pandemijos metu. Dėl to, kad Marija šiuo metu yra rezidencijoje Prancūzijoje, kur ribojimai nėra tokie griežti, ji – vienintelė šių metų “Circus Push” dalyvė, kuriai pavyko surengti savo projekto pristatymą. Kviečiame pažiūrėti jos pristatymo įrašą, kuriuo netrukus pasidalinsime..
Marija talking about results of her residency and how current pandemics turned out to be the perfect time for her project to blossom. Because Marija is currently in residency in France, she is the only participant who had the opportunity to organize a presentation of her project. We will share the recording of the presentation soon.

Konstantin Kosovec – R.L.42
Konstantinas pasakoja apie naujų techninių sprendimų pritaikymą savo darbe, žiūrovo vaidmens spektaklyje paieškas ir naujas perspektyvas.
Konstantin talking about new technical solutions for his project, searching for the place of the spectator in the show and new perspectives.

Eglė Stasiulytė – “Humoro paskaita” // Lecture of Humor
Eglė pasakoja apie naujai atrastą laiką sau ir kūrybai, savo darbo istoriją ir kūrybos mentorių bei patarėjų svarbą kūrybiniam procesui.
Eglė talking about newly found time for herself and her art, the story of her project’s development and the importance of creative mentor and outside eye in a creative process.

Džiugas Kunsmanas, Adrian Carlo Bibiano – “Ryšio beieškant?” // Where Do I Connect?
Džiugas ir Carlo – dar viena kūrybinė komanda, kuri turėjo dalyvauti “Circus Push” platformoje, tačiau dėl projekto specifikos (pasirodymas lauke, aktyvus žiūrovų įtraukimas) šio griežto rudens-žiemos karantino metu nepavyko rasti būdų šiam darbui vystyti. Nepaisant to, norime pasidalinti šiuo pokalbiu, nes jame pakeliamos temos – artumo svarba, savęs supratimas, ryšio su kitu žmogumi paieškosyra svarbios ir artimos mums visiems, ypač dabar.
Džiugas and Carlo – one more creative team that was supposed to participate in the platform, but unfortunately, due to heavy restrictions and the specifics of their show (outdoor performance that actively involves the audience) it was impossible to continue their work during this cold quarantine season. However, we had a great talk and we really want to share this interview, because the topics discussed – the importance of closeness, understanding yourself and connecting to others – are so important to all of us, especially now.
Dalyvius kalbino Aleksey Smolov // Interviewed by Aleksey Smolov

Leave a Reply