Tikslai:

žVystyti ir populiarinti šiuolaikinį cirką Lietuvoje

Sukurti aktyvią, pastoviai tobulėjančią ir bendradarbiaujančią šiuolaikinio cirko bendruomenę

Ginti šiuolaikinio cirko bendruomenės narių teises, laisves ir
interesus

žSukurti šiuolaikinio cirko profesionalams sąlygas dirbti ir tobulėti Lietuvoje